Menu

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans w sprawie wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości dot. Konwencji Rady Europy ws. przemocy wobec kobiet

Koalicja na Rzecz Równych Szans przedstawiła swoje stanowisko w sprawie ostatnich wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz Wiceministra Sprawiedliwości Michała Królikowskiego na temat bezzasadności podpisania i ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Treść stanowiska Koalicji na Rzecz Równych Szans z 4 maja 2012 r.

Partnerzy i sponsorzy