Menu

Sejm znowelizował przepisy dot. psów asystujących osobom niepełnosprawnym

Sejm przyjął 7. grudnia ustawę nowelizującą przepisy dot. wstępu osób niepełnosprawnych wraz z psami asystującymi do obiektów użyteczności publicznej, poszerzając możliwość wstępu o kąpieliska i plaże oraz parki narodowe i rezerwaty.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że zmiana taka jest konieczna dla pełniejszej ochrony osób przed dyskryminacją i zmniejszenia poczucia ich wykluczenia. Powołano się również na niedawno ratyfikowaną przez Polskę Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych statuującą obowiązek zapewnienia im przez Państwo pełnej wolności i bezpieczeństwa, prawa do swobody poruszania się i do niezależnego życia, prawa do zdrowia, pracy i edukacji oraz prawa do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zwracało już uwagę Rzecznika Praw Obywtaleskich na kwestię dostępu osób niepełnosprawnych wraz z psami asystującymi do parków narodowych w związku z doniesieniami o odmowach takiego dostępu osobom niewidomym, pomimo posiadania przez nie wszelkiej dokumentacji stwierdzajacej przeszkolenie oraz zaszczepienie psów. 

Partnerzy i sponsorzy