Menu

Webinar z Elą Bondą

13 czerwca, podczas wieczornego webinaru, nasza prezeska Karolina Kędziora spotkała się w bardzo interesującej rozmowie z Elą Bondą, ekspertką z obszaru Diversity&Inclusion (różnorodność i mechanizmy włączające), z firmy NatWest. Rozmowa dotyczyła dyskryminacji kobiet w zatrudnieniu. Ekspertki porozmawiały o mechanizmach rządzących dyskryminacją w zatrudnieniu, co robić w przypadkach dyskryminacji oraz jakie rozwiązania należy stosować w firmach, żeby dyskryminacji przeciwdziałać. Nagrane spotkanie możesz obejrzeć klikając tutaj lub na grafikę poniżej.
 

 

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego we współpracy z Fundacją Women in Law. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
 

Partnerzy i sponsorzy