Menu

Konferencja: Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy.

11 kwietnia 2016 roku w godz. 11.30 - 15.30 w Toruniu w Dworze Artusa (Sala Malinowa) przy Rynku Staromiejskim 6 odbędzie się konferencja podsumowująca projekt Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy.

Konferencję organizują PTPA oraz Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych i Norweska Rada Adwokacka (Den Norske Advokatforening) przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Adwokacką w Toruniu.
 
Projekt “Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy” miał na celu nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami adwokackimi i radcowskimi a organizacjami pozarządowymi działającymi na polu równego traktowania. W czasie jego trwania udało się nam nawiązać współpracę z samorządami w 8 miastach oraz przeszkolić bez mała 50 prawników i prawniczek oraz ponad 20 przedstawicieli i przedstawicielek NGOsów. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie także publikacja zawierające wskazówki i dobre praktyki dla samorządów i NGOsów dotyczące współpracy.
 
Zapraszamy prawników i prawniczki oraz osoby reprezentujące organizacja działające na rzecz równego traktowania do zgłaszania swojego udziału w wydarzeniu.
Osobom spoza Torunia zapewniamy częściowy zwrot kosztów podróży (w zależności od ilości osób chętnych, wysokość kwoty zwrotu podana zostanie w terminie bliższym konferencji).
 
program konferencji
formularz zgłoszeniowy

Partnerzy i sponsorzy