Menu

Wiceprzewodniczący PTPA w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze

W dniu 9 listopada br. Krzysztof Śmiszek wygłosił wykład „Zakaz dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej oraz sprawy Tadao Maruko i Jürgen Römer przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości”

 

Wykład był częścią dwudniowego szkolenia „Dyrektywy antydyskryminacyjne w praktyce” dla sędziów z całej Europy, w tym sędziów z Polski, Portugalii, Chorwacji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Estonii i Litwy.

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy