Menu

Nowy projekt PTPA: Dyskryminacja w reportażu: edukacja prawna dla dziennikarzy

Od lutego 2013 r. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego rusza z nowym projektem EDUKACJA PRAWNA DLA DZIENNIKARZY, w ramach którego zostanie wydany zbiór reportaży o osobach doświadczających dyskryminacji z uwzględnieniem perspektywy prawnej. Poszukujemy dziennikarzy i dziennikarek chętnych do napisania reportaży.

Od początku swojej działalności Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego udziela porad prawnych osobom doświadczającym i zagrożonym nierównym traktowaniem i dyskryminacją. Historie, jakie opowiadają nam osoby, które się do nas zgłaszają są często poruszające. Słyszymy w szczególności o nierównym wynagradzaniu, wypowiadaniu umów o pracę ze względu na macierzyństwo i ojcostwo, dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług, o molestowaniu i molestowaniu seksualnym. Niektóre z tych spraw znalazły finał w sądzie. Wiele z nich trwa latami. To, co je łączy to, oprócz dyskryminacji w sensie społecznym i prawnym, przede wszystkim naruszona godność ludzka.

Chcemy pokazać historie osób doświadczających dyskryminacji w różnych sferach życia i ze względu na różne cechy i każdą z tych opowieści opatrzyć komentarzem prawnym.

Zachęcamy dziennikarzy i dziennikarki zainteresowanych prawami człowieka, w szczególności nierównym traktowaniem i dyskryminacją, którzy chcieliby napisać reportaż na temat dyskryminacji, do zgłaszania swojego uczestnictwa w projekcie. Za napisanie reportażu przewidujemy honorarium.

Zgłoszenia i zapytania prosimy wysyłać do dnia 25 lutego 2013 r. na adres mailowy: mwieczorek@ptpa.org.pl lub pod nr telefonu: 22 498 15 26. Do zgłoszenia prosimy dołączyć informację o dotychczas opublikowanych artykułach/felietonach dotykających problematyki równości oraz krótkie bio o autorze/autorce.

Koordynatorkami projektu są Monika Wieczorek i Katarzyna Bogatko.

Partnerzy i sponsorzy