Menu

PTPA zaprasza na międzynarodową konferencję EUROPEJSKIE STANDARDY RÓWNEGO TRAKTOWANIA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO WSCHODNIEJ Z PERSPEKTYWY OBECNOŚCI W UE

20 października 2014 r. odbędzie się konferencja "Europejskie standardy równego traktowania w krajach Europy Środkowo - Wschodniej z perspektywy obecności w UE", poświęcona doświadczeniom krajów Europy Środkowo - Wschodniej we wdrażaniu i stosowaniu instrumentów antydyskryminacyjnych. Konferencja jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce.

W tym roku mija 10 lat od wstąpienia Polski i innych krajów Europy Środkowo – Wschodniej w struktury Unii Europejskiej. Wraz z przystąpieniem do Unii, kraje te były zobowiązane do wdrożenia do swoich systemów prawnych przepisów zakazujących dyskryminacji, a także podniesienia efektywności krajowych polityk w zakresie promocji równych szans i praw. Na konferencji dokonany zostanie przegląd stanu wdrażania tych zobowiązań. Zostaną również zaprezentowane specyficzne dla tego regionu bariery w skutecznym stosowaniu instrumentów antydyskryminacyjnych. Konferencja będzie także miejscem dyskusji na temat największych wyzwań dla Europy w zakresie równego traktowania.

data i miejsce konferencji: 20 października 2014 r., Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa.
Zaproszenie i program konferencji dostępne są tutaj:
- Zaproszenie
- Program

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać na adres e-mail: mwieczorek@ptpa.org.pl lub pod nr telefonu 22 498 15 26 do dnia 15 października 2014 r.
Dla niewielkiej grupy osób organizator pokrywa koszty podróży.

Partnerzy i sponsorzy