Menu

RPO występuje w sprawie testów sprawnościowych do Policji!

Po interwencji PTPA Rzeczniczka Praw Obywatelskich wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o zajęcie stanowiska i przedstawienie możliwości podjęcia stosownych kroków w sprawie zmiany rozporządzenia, na mocy którego kobiety i mężczyźni kandydujący do służby w Policji przechodzą jednakowe i jednakowo oceniane testy sprawnościowe.

W wystąpieniu podkreślono, że jednakowe testy sprawnościowie (jeśli są również jednakowo oceniane) stanowią dyskryminację kobiet i naruszenie konstytucyjnego prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

Z wnioskiem o interwencję w tej sprawie występowało PTPA (wniosek sporządził Maciej Kułak, prawnik PTPA). 

Partnerzy i sponsorzy