Regulamin udziału w webinariach "Środowisko prawnicze na straży praw człowieka"

Webinaria nt. „Środowisko prawnicze na straży praw człowieka”, odbywające się w dniach  27.05.2020 r., 17.06.2020 r., 24.06.2020 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego z siedzibą w Warszawie ul. Szpitalna 5/6a, 00-031 Warszawa (dalej „PTPA”);
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia i udziału w webinariach „Środowisko prawnicze na straży praw człowieka”, organizowanych w dniach: 27.05.2020 r., 17.06.2020 r., 24.06.2020 r.
  Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w webinarium;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Pani/Pana dane zostaną udostępnione w niezbędnym zakresie następującym podmiotom:
  Krajowej Izbie Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa (dalej „KIRP”);
 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez PTPA podmiotom działającym w imieniu i na zlecenie KIRP oraz organom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody w celach określonych w treści zgody (o ile została udzielona). Dane pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach niezbędnych do realizacji umowy i udziału Pani/Pana w organizowanym wydarzeniu;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie PTPA oraz pozostałych organizatorów wydarzenia, w celu kwalifikacji do udziału oraz organizacji Pani/Pana udziału w wydarzeniu, a także w celu prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 • Z administratorem danych można się kontaktować e-mailowo biuro@ptpa.org.pl, lub kierując korespondencję na adres siedziby.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Partnerzy i sponsorzy