Menu

Sukces PTPA! Odszkodowanie dla klienta zwolnionego z powodu orientacji seksualnej.

Dnia 9 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia zasądził na rzecz klienta PTPA odszkodowanie za dyskryminację w wysokości 2500 zł. Sprawa dotyczyła ochroniarza świadczącego pracę na podstawie umowy zlecenia, który został zwolniony po tym, jak wziął udział w Marszu Równości w Krakowie. Gdy przełożeni zobaczyli go na zdjęciach z Marszu, wysłali mu wiadomość SMS o treści: Jutro masz wolne. Od dziś już nie pracujesz w naszej firmie. Sorry!. W późniejszych rozmowach podkreślali również, że w ich firmie nie mogą pracować „pedały”.

Sąd stwierdził, że doszło w tym przypadku do dyskryminacji bezpośredniej przez asocjację, przychylając się tym samym do stanowiska PTPA. W pismach procesowych podnoszono bowiem, że dla sprawy nie ma znaczenia, czy powód faktycznie jest gejem – został on zwolniony z powodu wzięcia udziału w wydarzeniu związanym ze środowiskiem LGBT, zaś to zleceniodawca uznał powoda za geja. Sąd uwzględnił roszczenie w odniesieniu do odszkodowania za straty materialne (utracony zarobek), natomiast oddalił roszczenie o zadośćuczynienie.

Jest to jedna z pierwszych spraw, w której orzeczono odszkodowanie na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawą z ramienia PTPA zajmowali się r.pr. Karolina Kędziora i Maciej Kułak.   

Partnerzy i sponsorzy