Menu

Równościowy monitoring ogłoszeń o pracę

Głównym celem projektu był monitoring przestrzegania zasady równego traktowania w ogłoszeniach o pracę. Przez 4 miesiące prawnicy PTPA badali skalę dyskryminacji kandydatów/kandydatek na pracowników w ogłoszeniach o pracę, zamieszczanych w prasie oraz największych serwisach internetowych. Przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym zakazu formułowania dyskryminacyjnych zapisów w ogłoszeniach o pracę funkcjonują już w polskim systemie prawnym od kilku już lat. Niestety, wciąż można spotkać się z ogłoszeniami typu "Zatrudnię młodą kobietę na stanowisko asystentki", czy też "Poszukuję pani do 50 lat na stanowisko...". Rezultatem projektu jest raport, który ukazał skalę tego zjawiska. Raport, oprócz wyników monitoringu, zawiera rekomendacje jak przeciwdziałać tego typu praktykom, a także analizę polskich i unijnych przepisów antydyskryminacyjnych.

Efekty projektu zaprezentowane były na podsumowującej konferencji, która odbyła się 9 listopada 2009r.

Osoby zaangażowane w realizację projektu na stanowiskach eksprtów/eksperte, konsultantów/konsultantek, wolontariuszy/wolontariuszek: Krzysztof Śmiszek, Karolina Kędziora, Monika Wieczorek, Monika Zima Parjaszewska, Katarzyna Bogatko, Ewa Rutkowska, Anna Czerwińska, Joanna Piotrowska, Anna Włodarczyk, Weronika Jarząbkowska. 

Projekt realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie.

Partnerzy i sponsorzy