Menu

Nowy projekt PTPA: „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne Platformy Współpracy”. Partnerami projektu są Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Norweska Rada Adwokacka.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zaprasza organizacje pozarządowe oraz adwokatów, radców prawnych i aplikantów do współpracy przy budowaniu sieci współpracy pomiędzy prawnikami – praktykami i przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści na terenie całej Polski.

Założeniem projektu jest budowa lokalnych platform współpracy pomiędzy prawnikami – praktykami a lokalnymi organizacjami antydyskryminacyjnymi. Projekt ma na celu uruchomienie systemowej współpracy pomiędzy tymi podmiotami i zaowocuje obustronnymi korzyściami. Organizacje zyskają profesjonalne wsparcie prawne, a prawnicy uzyskają dostęp do wiedzy i doświadczeń organizacji równościowych. Projekt odpowiada na potrzebę profesjonalnego wsparcia prawnego dla organizacji równościowych w realizacji ich celów statutowych. Partnerami w projekcie są Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Norweska Rada Adwokacka, których eksperci we współpracy z przedstawicielami organizacji i zespołem prawników dokonają analizy jakości współpracy prawnej pro bono. Dobre praktyki i rekomendacje zostaną opublikowane w podręczniku dla samorządów prawniczych i organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji i mowie nienawiści oraz adwokatów, radców prawnych i aplikantów zainteresowanych budowaniem sieci współpracy na terenie właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej lub Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Realizacją projektu zarządzają r.pr. Karolina Kędziora – Wiceprezeska Zarządu PTPA oraz apl. radc. Monika Wieczorek.

Zgłoszenia chęci współpracy oraz pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: mwieczorek@ptpa.org.pl.

Projekt jest finansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji
 

Partnerzy i sponsorzy