Menu

PTPA w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

PTPA przyłącza się do listu wystosowanego przez organizacje pozarządowe, w obronie Rzecznika Praw Obywatleskich.

Treść listu      TUTAJ

Partnerzy i sponsorzy