Menu

PTPA i Fundacja Trans-Fuzja zapraszają na konferencję: „Sytuacja prawna osób transpłciowych. Propozycje zmian legislacyjnych”!

Konferencja odbędzie się 9 lipca 2013, godz. 10:00 – 13:00 w Gmachu Sejmu RP (sala 106). Stanowi ona podsumowanie badań praktyki polskich sądów w zakresie orzekania w procesach o tzw. ustalenie płci metrykalnej oraz przebiegu tych postępowań z perspektywy osób transpłciowych. Badania miały na celu ocenę obecnie funkcjonującego modelu zmiany płci metrykalnej oraz wypracowanie na tej podstawie propozycji zmian legislacyjnych, które uwzględniałyby perspektywę ochrony praw człowieka i najnowsze światowe trendy w regulacji tej tematyki. Projekt prowadzono dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 4 lipca b.r. na adres mailowy mkulak@ptpa.org.pl.

PROGRAM

10.00 – 10.15
Przywitanie – Anna Grodzka, Posłanka na Sejm RP, Lalka Podobińska, Prezeska Fundacji Trans-Fuzja

10.15 – 10.30
Przybliżenie założeń projektu pt. „Monitoring przestrzegania przez wymiar sprawiedliwości międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka w postępowaniach dotyczących korekty płci metrykalnej” realizowanego przez Fundację Trans-Fuzja i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – Wiktor Dynarski, Fundacja Trans-Fuzja

10.30 – 11.00
Przedstawienie wyników badań – dr Roman Grzejszczak, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

11.00 – 11.20
Uwarunkowania i standardy międzynarodowe w obszarze praw osób transpłciowych – dr Małgorzata Szeroczyńska

11.20 – 11.40
Proponowane zmiany legislacyjne w systemie prawa polskiego – Krzysztof Śmiszek

11.40 – 12.00
Różnorodność rozwiązań legislacyjnych w obszarze procedury korekty płci metrykalnej. Dobre praktyki – dr Małgorzata Szeroczyńska

12.00 – 12.15
Prace rządu nad prawnym uregulowaniem procedury korekty płci metrykalnej – przedstawiciel Min. Sprawiedliwości (do potwierdzenia)

12.15 – 12.30
Prace parlamentarne w zakresie uregulowania procedury korekty płci metrykalnej – posłanka Anna Grodzka

12.30 – 13.00
Dyskusja i zakończenie seminarium  

Partnerzy i sponsorzy