Menu

Sprawa PTPA: 30 000 zł odszkodowania dla ofiary dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność

Wyrokiem z dnia 23 maja 2013 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie zasądził 30 000 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność. To wyrok wydany po ponownym rozpoznaniu przez sąd I instancji, a zasądzona kwota odpowiada całemu dochodzonemu w postępowaniu roszczeniu.

Wyrok w sprawie ma charakter precedensowy, bowiem połowa z zasądzonej kwoty stanowi zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez powódkę w wyniku dyskryminującego zwolnienia, po tym jak okazała pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyrok jest nieprawomocny.

Przed sądem powódkę reprezentowała mec. Karolina Kędziora.
W PTPA sprawę prowadziła Katarzyna Bogatko.
 

Partnerzy i sponsorzy