Menu

PTPA w sprawie symboli religijnych w miejscach publicznych

PTPA wstąpiło do postępowania w sprawie o eksponowanie symboli religijnych w miejscach publicznych.

 

PTPA w trybie art. 61 par. 4 Kpc wstąpiło do postępowania wytoczonego z powództwa Lesława Maciejewskiego przeciwko Gminie Miasta Świnoujście.
Powód domaga się usunięcia krzyży z sali posiedzeń Rady Miejskiej oraz innych pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świnoujściu. Powód w swoim pozwie podnosi, iż krzyże naruszają jego swobodę religii i przekonań. W dniu 26 marca 2010 roku, Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Wydział Cywilny oddalił powództwo Pana Maciejewskiego. Przedstawicielka PTPA wzięła czynny udział w rozprawie przedstawiając pogląd PTPA w sprawie oraz zadając pytania stronom.
PTPA zaoferowało także Lesławowi Maciejewskiemu pomoc w postępowaniu apelacyjnym.

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy