Menu

Sukces w Sądzie Rejonowym w Warszawie!

Zwolnienie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na czas określony, z uwagi na zakażenie wirusem HIV stanowi przejaw dyskryminacji – orzekł dziś Sąd Rejonowy w Warszawie i zasądził tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę kwotę w wysokości 50.000 zł. Wyrok jest nieprawomocny.

Serdecznie dziękujemy za współpracę w ramach programu PTPA „Pro bono dla równości” Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy, w szczególności adw. Małgorzacie Mączce – Pacholak, która reprezentowała w sądzie Powoda.

PTPA, które brało udział w postępowaniu w charakterze strony, reprezentowali r.pr. Karolina Kędziora oraz r.pr. Adam Rzemek.

Partnerzy i sponsorzy