Menu

Projekty

Realizujemy projekty, w tym badawcze i szkoleniowe, angażujące różne środowiska w działania na rzecz równego traktowania. 

Partnerzy i sponsorzy