Menu

Przewodniczący PTPA w Europejskim Przeglądzie Sądowym o wyroku TSUE ws. Belov

Przewodniczący PTPA Krzysztof Śmiszek opublikował glosę do niedawno wydanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. Belov. Wyrok miał dać odpowiedź na dwa zasadnicze zagadnienia dla ochrony praw człowieka i zwalczania rasizmu w Unii Europejskiej - koncepcji zakazu dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług oraz kompetencji tzw. organu ds. równego traktowania.

Trybunał przyjął jednakże bardzo ścisłe reguły interpretacji odnośnie koncepcji sądu uprawnionego do zadania pytania prejudycjalnego i nie uznał bułgarskiego organu ds równego traktowania za sąd w rozumieniu traktatowym.

Link do najnowszego numeru EPS:

http://www.profinfo.pl/prawo/unii-europejskiej/p,europejski-przeglad-sadowy,6867.html

Partnerzy i sponsorzy