Menu

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans ws. rekomendacji ECRI

Koalicja na Rzecz Równych Szans wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów z apelem o spotkanie celem wypracowania "mapy drogowej" wdrażania zaleceń opracowanych pod adresem Polski przez ECRI - Europejską Komisję Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji.

treść wystąpienia

Partnerzy i sponsorzy