Menu

Równe miejsce – warszawski system standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji 2018-2020

grudzień 2018 r. - grudzień 2020 r.

Projekt „Równe miejsce – warszawski system standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji” ma na celu przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w dostępie do dóbr i usług poprzez podnoszenie świadomości i wiedzy przedsiębiorców na temat mechanizmów dyskryminacji oraz przepisów prawa antydyskryminacyjnego.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne webinaria na temat równego traktowania adresowane do wspomnianych podmiotów gospodarczych, świadczących odpłatne usługi.

W jakich sytuacjach dyskryminacja w banku, agencji ubezpieczeniowej, barze, restauracji czy hotelu jest niezgodna z prawem? Podczas webinarium opowiemy o najważniejszych przepisach prawa zakazujących dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług na przykładach prowadzonych przez nas spraw sądowych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest     TUTAJ

Regulamin udziału w warsztacie     TUTAJ

Więcej informacji: rownemiejsce@ptpa.org.pl, o webinaria można również pytać nas na      naszym profilu na facebook'u.

W tym roku naszym partnerem wspierającym jest Komisja Klubowa.

Projekt wpsółfinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Partnerzy i sponsorzy