Akademia Równości III i IV zjazd

III Zjazd Akademii Równości

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w ramach programu „Akademia Równości”, który realizujemy wspólnie z ELSA Poland, w dniach 8-9.01.2022 w Warszawoe i 20-22.05.2022 w Szczyrku, zorganizowało III i IV Zjazd Akademii Równości. Jest to program edukacyjny skierowany do osób przygotowujących się do wykonywania bądź od niedawna wykonujących zawody prawnicze. W trakcie projektu ma powstać innowacyjny program edukacyjny, do którego wykorzystania w programach edukacji prawnej, będziemy zachęcać izby radcowskie i adwokackie, wydziały prawa, organizacje studenckie i inne podmioty działające w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej i prawnoczłowieczej.


Partnerzy i sponsorzy