Menu

Dyżury prawników PTPA

Uprzejmie informujemy, że prawnicy PTPA udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom, które doznały nierównego traktowania z powodu płci, orientacji seksualnej, wieku, religii i przekonań, tożsamości płciowej, rasy i pochodzenia etnicznego i niepełnosprawności.

Porady udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 22 357 55 51 w dniach:

środa w godzinach 16-18

piątek w godzinach 14-16

Zachęcamy do korzystania z usług naszych prawników, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail: porady@ptpa.org.pl

Poradnictwo prawne dla ofiar dyskryminacji prowadzone jest dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego.

Partnerzy i sponsorzy