Menu

Odpowiedź Urzędu Miejskiego we Wrocławiu na interwencję PTPA w sprawie likwidacji koczowiska

W dniu 6 maja 2013 r. otrzymaliśmy odpowiedź Urzędu Miejskiego we Wrocławiu na naszą interwencję w sprawie likwidacji koczowiska przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu zamieszkiwanego przez społeczność romską.

Pismo jest odpowiedzią na pismo Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego z dnia 12 kwietnia 2013 r. interweniujące w sprawie likwidacji koczowiska przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. PTPA, zaniepokojone działaniami władz miasta Wrocławia mającymi na celu wysiedlenie społeczności Romów rumuńskich z wrocławskiego obozowiska, zaapelowało o podjęcie działań opierających się na dialogu i prowadzących do konstruktywnych rozwiązań w duchu poszanowania praw człowieka.

Poniżej umieszczamy treść odpowiedzi:

/public/files/odpowied%C5%BAUMweWroc%C5%82awiu.pdf

Partnerzy i sponsorzy