Menu

Członkini Zarządu PTPA o Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Członkini Zarządu PTPA Monika Zima wzięła udział w konferencjach będących realizacją projektu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych pt. „Mamy Naszą Konwencję”.

23 listopada 2009 r. Monika Zima wystąpiła w Suwałkach, 26 listopada w Iławie oraz 27 listopada w Warszawie, przedstawiając główne założenia Konwencji uchwalonej w 2006 roku i nie ratyfikowanej do tej pory przez Polskę oraz wskazała potrzebę pełnej implementacji przepisów Konwencji do polskiego prawa.

W konferencjach wzięły udział osoby niepełnosprawne, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, osoby je wspierające /terapeuci, instruktorzy/, rodzice, a także przedstawiciele nauki, lokalnych władz i mediów.

Konferencje dotyczyły potrzeby poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia poprzez przygotowanie polskiego prawodawstwa do ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja jest nie tylko aktem prawnym, ale również edukacyjnym, bowiem wyznacza kierunek promowania i jak najlepszej ochrony praw osób z niepełnosprawnością. Brak ratyfikacji przez Polskę Konwencji oraz Protokołu Fakultatywnego oznacza, że Polska uniemożliwia korzystanie osobom niepełnosprawnym z wszystkich wolności i praw człowieka na zasadzie pełnego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.

Zapraszam do zapoznania się z relacji konferencji w Iławie:

http://www.psouu.ilawa.pl/aktualnosci/28-relacja-z-konferencji-self-adwokatow/

 

Partnerzy i sponsorzy