Menu

PTPA i Feminoteka piszą do Marszałka Sejmu

PTPA i Fundacja Feminoteka zaniepokojone dyskryminującymi wypowiedziami B. Komorowskiego, Marszałka Sejmu RP, przesłały pismo, w którym przypominają o zobowiązaniach Polski w zakresie konieczności wdrażania zasady równego traktowania płci. Oto treść pisma:

Warszawa, 4 czerwca 2009 r.

Pan

Bronisław Komorowski

Marszałek Sejmu RP

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Szanowny Pani Marszałku,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, ogólnopolskiej organizacji prawników działającej na rzecz zasady równości, poszanowania praw człowieka i niedyskryminacji, oraz Fundacji Feminoteka działającej w obszarze praw kobiet, pragniemy wyrazić głębokie zdziwienie i rozczarowanie słowami, które wypowiedział Pan 27 maja br. na jednym ze spotkań z młodzieżą w Rzeszowie.

Podczas spotkania ze studentami rzeszowskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, na pytanie jednej ze studentek (jak opisuje ten incydent rzeszowska Gazeta Wyborcza) stwierdził Pan, iż są pewne zajęcia i zawody, które są nieodpowiednie dla kobiet. Wyraził Pan również publiczne zdziwienie faktem, iż w Danii kobiety służą w marynarce wojennej, a przy tym posłużył się Pan seksistowskim i dyskryminującym językiem nazywając owe żołnierki „kaszalotami”.

Takie słowa w ustach najwyższego przedstawiciela władzy ustawodawczej w Polsce budzą nasze najwyższe zdziwienie i nieukrywane zażenowanie. Pragniemy przypomnieć, iż zasada równości kobiet i mężczyzn jest zasadą określoną w przepisach Konstytucji RP, której strażnikiem winien być także Pan, jako Marszałek Sejmu. Czujemy się również w obowiązku przywołać przepisy Kodeksu pracy, którego przepisy zakazują różnicowania z powodu płci w dostępie do zatrudnienia. Ostatnie przepisy, które zawierały wykazy prac wzbronionym kobietom zostały zniesione w naszym kraju kilka lat temu. Nie bez znaczenia jest również fakt członkostwa naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej, gdzie zasada równości płci jest jedną z najważniejszych zasad funkcjonowania Wspólnot.

Dyskryminujący i pozbawiony do obowiązującego prawa szacunku język używany przez jedną z najważniejszych osób w państwie, przyczynia się niestety do utrudniania działań na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy; pogłębiania szkodliwych stereotypów; zachęca on także potencjalnych pracodawców do lekceważenia kobiet jako pełnowartościowych pracowników.

Pragniemy wyrazić nadzieję, iż Sejm RP obecnej kadencji, któremu Pan przewodniczy, podejmie większą aktywność w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji, a posłowie wreszcie rozpoczną dyskusję nad ustawą o równym traktowaniu, której przepisy winny były być wdrożone już kilka lat temu.

Z poważaniem


Karolina Kędziora Joanna Piotrowska

Prezeska PTPA Prezeska Fundacji Feminoteka

Do wiadomości:

- dr Janusz KOCHANOWSKI, Rzecznik Praw Obywatelskich

- Elżbieta RADZISZEWSKA, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

 

Partnerzy i sponsorzy