Menu

Udział PTPA w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka na temat stanu wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W dniu 12 kwietnia br odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ na temat stanu wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W dniu 12 kwietnia br odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ na temat stanu wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W imieniu rządu informacje na powyższy temat przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Wojciech Węgrzyn oraz pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed ETPC - Jakub Wołąsiewicz.
Podczas spotkania wyraźnie podkreślano potrzebę współpracy rządu z Parlamentem przede wszystkim w kwestii  wyroków wymagających ingerencji legislacyjnej.
W związku z powyższym Komisja i Praw Człowieka przyjęła dezyderatę na temat corocznego przedstawiania przez rząd informacji na temat stanu wykonywania przez Polskę wyroków ETPC.
W posiedzeniu wzięła udział przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego – Katarzyna Bogatko.
Więcej na temat posiedzenia na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/prace_komisji.xsp
 

Partnerzy i sponsorzy