Menu

Walne Zgromadzenie PTPA

11 listopada br. odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie PTPA. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej oraz sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 2 lat.
Miło nam również poinformować, że do zarządu naszego stowarzyszenia wybrana została dodatkowa osoba - Monika Zima. Monika jest prawniczką specjalizującą się w kwestiach dotyczących praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób niepełnosprawnych intelektualnie. Walne Zgromadzenie było także okazją do wymiany poglądów na temat przyszłych działań organizacji oraz strategii rozwoju stowarzyszenia.


Partnerzy i sponsorzy