Stanowiska

Koalicja na Rzecz Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest koordynatorem koalicji.

Statut Koalicji na Rzecz Równych Szans

Partnerzy i sponsorzy