Menu

Opis projektu

Czas trwania projektu: 4 styczeń 2021 – 30 grudzień 2022

Organizacja wiodąca: PTPA

Organizacje partnerskie: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, wspólnie z Europejskim Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie edukacyjnym „Akademia Równości”, skierowanym do osób przygotowujących się do wykonywania bądź wykonujących zawody prawnicze.

W trakcie projektu ma powstać innowacyjny program edukacyjny, do którego wykorzystania w programach edukacji prawnej, organizacje będą zachęcać izby radcowskie i adwokackie, wydziały prawa, organizacje studenckie i inne podmioty działające w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej i prawnoczłowieczej.

Efektywność wypracowanego programu, będziemy testować w trakcie pilotażowej edycji Akademii Równości, która rusza już w maju 2021 r. i potrwa do maja 2022 r.,

 

Osoby uczestniczące w Akademii wezmą udział w serii 4 zjazdów (ok. 60 h dydaktycznych):

I zjazd 29-30.05.2021 

  • Praca świadomościowa dot. źródeł dyskryminacji i mechanizmu jej występowania;
  • Poznanie perspektywy grup mniejszościowych z praktyki działalności społecznej ngo i osób, które korzystały ze wsparcia prawnego pro bono walcząc o równe traktowanie.

II zjazd 23-24.10.2021

  • Szkolenie nt. dostępnej ochrony prawnej przed dyskryminacją w różnych obszarach życia, na poziomie krajowym/unijnym i międzynarodowym, jak również dostępnych instrumentów w zakresie prowadzenia litygacji strategicznej w obszarze ochrony praw człowieka:
  • Praktyczne wykorzystanie pozyskanej wiedzy podczas pracy warsztatowej.

III zjazd 8-9.01.2022

  • Poznanie możliwości realizacji projektów społecznych z perspektywy prowadzonej/planowanej działalności prawniczej;
  • Planowanie realizacji własnego projektu społecznego w trakcie projektu.

IV zjazd 21-22.05.2022

  • Przygotowanie ścieżki kariery zawodowej z uwzględnieniem działalności na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji, przy uwzględnieniu korzyści i wyzwań, które się z tym łączom.

 

Oprócz bezpośredniego udziału w zjazdach, osoby uczestniczące w Akademii będą miały możliwość wzięcia udziału w programie mentoringowym, prowadzonym we współpracy z doświadczonymi pełnomocniczkami i pełnomocnikami procesowymi pro bono, współpracującymi z PTPA, który umożliwi stworzenie planu rozwoju zawodowego i współpracy w zakresie ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji na przyszłość.

 

W związku z pandemią, pierwszy zjazd, który planujemy w maju 2021 r. odbędzie się w formie zdalnej, odnośnie formy kolejnych spotkań będziemy informować na bieżąco, w zależności rozwoju sytuacji pandemicznej w Polsce.

Naszym celem jest budowanie nowych sieci współpracy, dzięki którym osoby uczestniczące w Akademii, w przyszłości będą mogły się wzajemnie wspierać, wymieniać doświadczenia i prowadzić samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi działania interwencyjne i edukacyjne mające na celu uwrażliwianie społeczeństwa na prawa mniejszości oraz wspólnie stawiać opór fundamentalistycznym ruchom.

 

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

         

 


 

Leading organization: PSAL

Partner organizations: ELSA Poland - The European Law Students’ Association

Project duration: January 4, 2021 - December 30, 2022

What is the project about?

In response to the growing involvement of extreme-right organizations in public debate, which encourage people entering the legal services market to adopt their "vision" of human rights, we plan to create an innovative educational program called "Equality Academy", and will try to encourage chambers of lawyers and barristers, law faculties, student organizations and other entities operating in the field of anti-discrimination and human rights education to use in their legal education programs.

As part of the Academy, people preparing to practice legal professions, during their studies or apprenticeships, will gain the knowledge and experience needed to effectively act as leaders of local communities in the field of counteracting discrimination and violence, so that individually or by cooperating with NGOs they can effectively support those who are excluded and resist fundamentalist movements.

The effectiveness of the Academy's program will be tested during the pilot edition of the Academy, which will start in May 2021 and will last until May 2022.

As part of the project, we are also planning two informative events in the form of webinars - the first on the project objectives and the possibilities of professional specialization in the field of human rights, and the second on modern methods of conducting classes in the education of adults.

The project is financed by the EEA Grant by Iceland, Liechtenstein and Norway under the Active Citizens program.

 

Partnerzy i sponsorzy