Lista organizacji

Lista organizacji

Państwowe

Państwowa Inspekcja Pracy http://www.pip.gov.pl/

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania  https://www.gov.pl/web/rownetraktowanie

Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl/

Rzecznik Praw Pacjenta http://www.bpp.gov.pl/

 

 

Związki zawodowe

Forum Związków Zawodowych

NSZZ „Solidarność”

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

 

Uniwersyteckie Kliniki Prawa

Katowice

http://www.spp.us.edu.pl/

Kraków

http://www.law.uj.edu.pl/poradnia

Warszawa

https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/klinika-prawa

http://www.studenckaporadniaprawna.pl

http://www.klinikaprawa.vizja.pl/

http://www.academiaiuris.pl

Wrocław

http://poradnia.prawo.uni.wroc.pl

 

Strona, na której znajdziesz pełną bazę klinik prawa w Polsce – http://www.fupp.org.pl/kliniki-prawa/kliniki-w-polsce

 

NGO (z podziałem na obszary działania):

 

Kobiety

Centrum Praw Kobiet http://www.cpk.org.pl/

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny http://www.federa.org.pl/

Fundacja Autonomia http://www.autonomia.org.pl/

Fundacja Feminoteka http://www.feminoteka.pl/news.php

Fundacja Kobieca Efka http://www.efka.org.pl/

Fundacja Przestrzeń Kobiet http://www.przestrzenkobiet.pl/

Koalicja Karat https://www.karat.org/pl/

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA http://www.baba.org.pl/

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety http://www.aktywnekobiety.org.pl/

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria" http://www.stowarzyszenievictoria.org.pl/news.php

 

Wiek

Forum 50 + http://www.forum.senior.info.pl/

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich https://www.malibracia.org.pl/

 

Niepełnosprawność/ Zdrowie

a/typowi fundacja na rzecz różnorodności https://atypowi.org/

Fundacja Aktywizacja https://aktywizacja.org.pl/

Fundacja eFkropka https://ef.org.pl/

Fundacja Jim https://jim.org/

Fundacja Kultury bez barier https://kulturabezbarier.org/

Fundacja Polska bez barier https://polskabezbarier.org/

Fundacja TUS http://www.tus.org.pl/

Fundacji "Vis Maior" https://fundacjavismaior.pl/

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych http://www.pfon.org/

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną https://psoni.org.pl/

Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL http://www.onepl.org.pl/pisza5.htm

Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza http://www.tpsw.pl/

 

Religia/Światopogląd

Forum Żydów Polskich http://www.fzp.net.pl/

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii http://www.otwarta.org/

Polskie Stowarzyszenie Studentów Muzułmanów, ul. Koźmiana 2/51,tel. +48 22 399548

Stowarzyszenie NEUTRUM http://www.neutrum.racjonalista.pl/

Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Koszykowa 24 lok Warszawa, telefon: (0-22) 625 44 69

 

Narodowość/ pochodzenie

Fundacja dla Somalii https://fds.org.pl/

Fundacja Ocalenie https://ocalenie.org.pl/

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii http://www.otwarta.org/

Polskie Forum Migracyjne https://forummigracyjne.org/

Stowarzyszenia Romów w Polsce http://www.stowarzyszenie.romowie.net/

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej - https://interwencjaprawna.pl/

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent http://www.czulent.pl/

 

Orientacja Seksualna/ tożsamość płciowa

Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń https://otwartaprzestrzen.pl/

 

Fundacja Trans-Fuzja http://transfuzja.org/

Kampania Przeciw Homofobii http://www.kph.org.pl/

Stowarzyszenie Lambda http://lambdawarszawa.org/

Stowarzyszenie Miłość nie wyklucza https://mnw.org.pl/

 

Ogólny

Amnesty International Polska https://amnesty.org.pl/

Forum Odpowiedzialnego Biznesu https://odpowiedzialnybiznes.pl/

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa http://www.polistrefa.pl/

Fundacja Wiedza Lokalna http://www.wiedzalokalna.pl/

Helsińska Fundacja Praw Człowieka https://www.hfhr.pl/

Ogólnopolskie stowarzyszenie antymobbingowe OSA http://www.osastowarzyszenie.pl/aktualnosci.html

Stowarzyszenie Homo Faber http://www.hf.org.pl/ao/index.php

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej http://www.interwencjaprawna.pl/

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM http://prohumanum.org/

Stowarzyszenie Nigdy Więcej http://www.nigdywiecej.org/

Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć http://www.pomocprawna.org/

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej http://www.tea.org.pl

 

 

Partnerzy i sponsorzy