Lista organizacji

Państwowe

Państwowa Inspekcja Pracy http://www.pip.gov.pl/
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania http://www.rownetraktowanie.gov.pl/
Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl/
Rzecznik Praw Pacjenta http://www.bpp.gov.pl/

Związki zawodowe:

Forum Związków Zawodowych
NSZZ „Solidarność”
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Uniwersyteckie Kliniki Prawa

Katowice
http://www.wpia.us.edu.pl/studencka-poradnia-prawna
Kraków
http://www.law.uj.edu.pl/poradnia
http://www.opc.uj.edu.pl/sekcja.php
Warszawa
http://www.klinika.wpia.uw.edu.pl
http://www.studenckaporadniaprawna.pl
http://www.academiaiuris.pl
Wrocław
http://poradnia.prawo.uni.wroc.pl
Strona, na której znajdziesz pełną bazę klinik prawa w Polsce – http://www.fupp.org.pl/

NGO (z podziałem na obszary działania):

Kobiety

Centrum Praw Kobiet http://www.cpk.org.pl/
Demokratyczna Unia Kobiet http://www.dukrk.pl/news.php 
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny http://www.federa.org.pl/
Fundacja Feminoteka http://www.feminoteka.pl/news.php
Fundacja Kobieca Efka http://www.efka.org.pl/
Fundacja Przestrzeń Kobiet http://www.przestrzenkobiet.pl/
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA http://www.baba.org.pl/
Stowarzyszenie "W stronę Dziewcząt" http://www.wstronedziewczat.org.pl
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety http://www.aktywnekobiety.org.pl/
Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich NASZA SZANSA http://naszaszansa.pl/ 
Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA http://konsola.org.pl/
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria" http://www.stowarzyszenievictoria.org.pl/news.php

Wiek

Forum 50 + http://www.forum.senior.info.pl/

Niepełnosprawność

Fundacja TUS http://www.tus.org.pl/
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych http://www.pfon.org/
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym http://www.psouu.org.pl/ 
Fundacji "Vis Maior" http://fundacjavismaior.com/
Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL http://www.onepl.org.pl/pisza5.htm
Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza http://www.tpsw.pl/

Religia/Światopogląd

Centrum Islamskie ul. Wiertnicza 103,Warszawa tel. 022 8856276 centrum@muzulmanie.pl
Forum Żydów Polskich http://www.fzp.net.pl/
Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii http://www.otwarta.org/
Polskie Stowarzyszenie Studentów Muzułmanów, ul. Koźmiana 2/51,tel. +48 22 399548
Stowarzyszenie NEUTRUM http://www.neutrum.racjonalista.pl/
Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Koszykowa 24 lok Warszawa, telefon: (0-22) 625 44 69

Narodowość/ pochodzenie

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii http://www.otwarta.org/
Centrum Islamskie ul. Wiertnicza 103, Warszawa (022) 8856276 centrum@muzulmanie.pl
Forum Żydów Polskich http://www.fzp.net.pl/
Stowarzyszenia Romów w Polsce http://www.stowarzyszenie.romowie.net/
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent http://www.czulent.pl/

Orientacja Seksualna/ tożsamość płciowa

Fundacja Trans-Fuzja http://transfuzja.org/ 
Fundacja Równości http://www.rownosc.pl/
Kampania Przeciw Homofobii http://www.kph.org.pl/
Stowarzyszenie Lambda http://lambdawarszawa.org/
Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" http://www.spr.org.pl/

Edukacja

Towarzystwo Edukacji Antydyksryminacyjnej http://www.tea.org.pl

Karalność

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej http://www.interwencjaprawna.pl/
Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji "Druga Szansa"
Adres do korespondencji:
skr. poczt. 123, 87-100 Toruń 1
Tel.: Faks: (56) 652 29 08
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Klinika prawa Niewinność Człowieka http://www.hfhrpol.waw.pl/

Ogólny

Fundacja Autonomia http://www.autonomia.org.pl/
Helsińska Fundacja Praw Człowieka http://www.hfhrpol.waw.pl/
Koalicja Karat http://www.karat.org/karat,1,pl.html
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM http://prohumanum.org/
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa http://www.polistrefa.pl/
Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!” http://www.siezrobi.org/
Fundacja Bez Dyskryminacji http://www.bezdyskryminacji.pl/
Fundacja Nasza Przestrzeń http://naszaprzestrzen.org/
Fundacja Wiedza Lokalna http://www.wiedzalokalna.pl/
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej http://www.interwencjaprawna.pl/
Instytut Podkarpacki http://www.instytutpodkarpacki.pl/
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO http://www.mikuszewo.pl/
Stowarzyszenie Homo Faber http://www.hf.org.pl/ao/index.php
Stowarzyszenie Nigdy Więcej http://www.nigdywiecej.org/
Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć http://www.pomocprawna.org/ 
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej http://crisisintervention.free.ngo.pl/
Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe http://www.mobbing.most.org.pl/

Partnerzy i sponsorzy