Menu

Koalicja na Rzecz Równych Szans wystąpiła do RPP, RU i UOKiK

Koalicja na Rzecz Równych Szans wystąpiła do Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Ubezpieczonych i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ws realizowania przez nich polityki antydyskryminacyjnej w zakresie przewidzianym przez przez polskie i unijne przepisy zakazujące nierównego traktowania w dostępie do ochrony zdrowia, dostępu do dóbr i usług.

Wystąpienie do UOKiK

Wystąpienie do Rzecznika Ubezpieczonych

Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta

Partnerzy i sponsorzy