Menu

Warszawski Sąd Rejonowy zasądził odszkodowanie za złamanie zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Sąd uznał powództwo w całości i zasądził od jednego z polskich banków kwotę odszkodowania w wysokości 24 tys. zł (w tym 14 tys. zł za złamanie zasady równego traktowania w zatrudnieniu).

W dniu 7 grudnia br. odbyła się trzecia rozprawa z udziałem Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność.
PTPA popierało powództwo klientki, uznając, iż pracodawca złamał podstawowe przepisy prawa pracy dotyczące: zakazu dyskryminacji, obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji
oraz zastosowania racjonalnych usprawnień.
Sąd uznał powództwo w całości i zasądził kwotę odszkodowania 24 tys. zł (w tym 14 tys. zł za złamanie zasady równego traktowania).
Wyrok jest nieprawomocny.

Partnerzy i sponsorzy