Menu

Projekt Koalicji na Rzecz Równych Szans już w Sejmie!

Projekt nowelizujący ustawę z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, wypracowany przez Koalicję na Rzecz Równych Szans został w dniu 9 listopada 2012 r. złożony w Sejmie jako inicjatywa poselska.

Projekt zaklada m.in.

- wyrównanie poziomu ochrony przed dyskryminacją zgodnie ze standardem wyznaczonym przez Konstytucję RP,

- otworzenie katalogu przesłanek ze względu na które zakazana jest dyskryminacja,

- wprowadzenie obowiązku realizowania działań antydyskryminacyjnych przez organy władzy publicznej

- doprecyzowanie odpowiedzialności za działania dyskryminacyjne

- wprowadzenie definicji zakazanych działań dyskryminacyjnych zgodnie z najnowszym orzecznictwem europejskim i stanowiskami wypracowanymi przez doktrynę prawa europejskiego

link do projekty ustawy:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-443-2012/$file/7-020-443-2012.pdf

Partnerzy i sponsorzy