Menu

Konferencja prasowa nt. nowelizacji k.k. w zakresie mowy i przestępstw z nienawiści

W dniu 20 lutego 2013 r. o godz. 10 w siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii (ul. Solec 30A, Warszawa) odbędzie się konferencja prasowa, na której przedstawicielki organizacji pozarządowych zrzeszonych w Koalicji na Rzecz Równych Szans (Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Kampanii Przeciw Homofobii oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka) zajmą stanowisko wobec projektu nowelizacji przepisów kodeksu karnego w zakresie mowy i przestępstw z nienawiści - projekt zakłada zmianę przepisów art. 119, 256 i 257 k.k. W imieniu organizacji stanowisko zajmą Zofia Jabłońska (Kampania Przeciw Homofobii), Monika Wieczorek (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego) i Dorota Pudzianowska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka).

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans
http://www.ptpa.org.pl/public/files/stanowisko_FINAL.pdf

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka:
http://www.hfhrpol.waw.pl/dyskryminacja/files/skan%20stanowiska.pdf

Poselski projekt nowelizacji kodeksu karnego:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/FFF40D49D8014150C1257B0A00363700/%24File/1078.pdf

Partnerzy i sponsorzy