Menu

Partnerstwo dla Praw Człowieka – seminarium w Biurze RPO

18 listopada br. członkini Zarządu PTPA Monika Zima wzięła udział w seminarium organizowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej na lata 2010 – 2013.

 

W seminarium udział wzięli przedstawiciele urzędów Ombudsmana Gruzji, Mołdowy, Polski, jak również przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych. Spotkanie poświęcone było analizie zjawiska dyskryminacji w Polsce, Gruzji i Mołdowie. Monika Zima przedstawiła działalność PTPA oraz wskazała na najważniejsze problemy z zagwarantowaniem zasady równości w Polsce.
Celem Programu Współpracy Ombudsmanów jest wzmocnienie zdolności urzędów ombudsmanów, organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych państw Partnerstwa Wschodniego do partycypacji w budowie demokratycznego państwa prawa, m.in. poprzez organizację seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń dotyczących poszczególnych obszarów ochrony praw człowieka.

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy