Menu

Ustawa o równym traktowaniu. Kolejne decyzje rządu

Zgodnie z ostatnimi decyzjami rządu, projekt ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania został po raz kolejny zdjęty z obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Decyzją z dnia 8 grudnia 2009 r. podczas spotkania Zespołu ds. Programowania Prac Rządu postanowiono, iż dalsze prace nad procedowanym dotychczas przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektem ustawy będą kontynuowane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Źródło informacji: http://www.mpips.gov.pl/bip/download/rowne%20traktowanie%20_10.12.2009%20r.pdf

Partnerzy i sponsorzy