Konferencja - Polityka równości. Stan gry.

26 kwietnia w Warszawie odbyła się zorganizowana przez PTPA konferencja „Polityka równości. Stan gry. Rekomendacje”, której celem było z jednej strony podsumowanie tego, co w okresie ostatnich 26 lat udało się osiągnąć w dziedzinie ochrony przed nierównym traktowaniem,
zaś z drugiej refleksja nad przyszłością polityki równego traktowania, szczególnie w obliczu zmiany sytuacji politycznej w kraju. Udział w niej wzięli eksperci i ekspertki z zakresu praw człowieka, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych i organów państwa powołanych do ochrony praw człowieka, a także politycy i polityczki.

Konferencja organizowana była w ramach programu
Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.


Partnerzy i sponsorzy