II Forum Różnorodności. Sojusznicy i Lokalność.

II Forum Różnorodności. Sojusznicy i Lokalność” to wydarzenie skierowane do osób i organizacji, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu. Tegoroczna edycja w głównej mierze poświęcona była sojusznikom oraz lokalności. W dwóch sejsach tematycznych zastanawiano się gdzie szukać wsparcia, nowych rozwiązań oraz jak wzmacniać i zasilać szeregi osób, dla których prawa człowieka i równe traktowanie są ważne.

Podczas sesji #sojusznicy poruszone zostały kwestie budowania strategii sojuszniczych w oparciu o doświadczenia osób, które w swoich organizacjach i działaniach proponują nieoczywiste praktyki współpracy i tworzenia aliansów. Zwieńczeniem dnia było wspólne gotowanie z Kuchnią Konfliktu, czyli kuchnią współtworzoną przez imigrantów i uchodzców, pochodzących z regionów świata objętych konfliktem.
W trakcie drugiej sesji #lokalność, pracowano nad dylematami związanymi ze współpracą na poziomie lokalnym. Zostały omówime tematy związane z aplikowaniem działań równościowych w najbliższym otoczeniu oraz możliwością wykorzystywania narzędzi do pracy ze społecznościami lokalnymi do przeciwdziałania dyskrymiancji.

Autorami zdjęć jest: David Sypniewski oraz Agata Kubis.

Film z wydarzenia do obejrzenia TUTAJ. Autor Anu Czerwiński

„Forum Różnorodności 2015 – Razem przeciw dyskryminacji” organizowane było przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.


Partnerzy i sponsorzy