Menu

PTPA spotkało się z przedstawicielami Rady Europy

Delegacja Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (European Commission against Racism and Intolerance - ECRI), organu Rady Europy, spotkała się w Warszawie z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych (w imieniu PTPA występował Maciej Kułak).

Delegacja, przygotowując raport nt., spotkała się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, by zebrać informacje dotyczące obecnego stanu prawnego i praktyki w odniesieniu przede wszystkim do przestępstw z nienawiści, przemocy, polityk integracyjnych oraz kwestii LGBT. Efektem spotkań będzie wydany w 2015 r. raport zawierający rekomendacje dla władz państwowych dot. walki z rasizmem, dyskryminacją rasową, ksenofobią, antysemityzmem i szeroko rozumianą nietolerancją.     

European Commission against Racism and Intolerance [strona internetowa ECRI]

Partnerzy i sponsorzy