Menu

kto następnym Pełnomocnikiem Rządu ds Równego Traktowania? Konferencja prasowa

Koalicja na Rzecz Równych Szans zaprasza na konferencję prasową "Kto następnym Pełnomocnikiem Rządu ds Równego Traktowania? Apel organizacji ws spotkania z Premierem", która odbędzie się 30 maja o godz. 11.00 w siedzibie PTPA, ul. Szpitalna 5 lok. 6a

Podczas konferencji prasowej organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji z takich powodów jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientacja seksualna i tożsamość płciowa, wiek, religię i wyznanie przedstawią swoje stanowisko wobec konieczności obsadzenia stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania osobą kompetentną i wrażliwą na kwestie równości. Organizacje pozarządowe zaapelują także o spotkanie z Premierem Donaldem Tuskiem w tej sprawie.

Konferencja odbędzie się 30 maja 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok 6a, II klatka po lewej stronie, III piętro. 

Koalicja na Rzecz Równych Szans to platforma 55 polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i zasady równości.

Osobą udzielającą dalszych informacji ws. konferencji: Krzysztof Śmiszek (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego), tel. 606 255 036, ksmiszek@ptpa.org.pl

Partnerzy i sponsorzy