Menu

Zaproszenie na konferencję prasową

Koalicja KARAT, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Fundacja Feminoteka, Fundacja Transfuzja oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego zapraszają na konferencję dot. stanowiska organizacji pozarządowych w sprawie informacji Premiera na temat polityki na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci.
Konferencja prasowa organizowana jest w związku z prezentacją informacji Prezesa Rady Ministrów na temat polityki na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci w Polsce, zaplanowaną na najbliższe posiedzenie Sejmu RP (15 – 16 września 2011),

Organizacje pozarządowe podkreślają, że polityka wyrównywania szans kobiet i mężczyzn praktycznie w Polsce nie istnieje. Brak jest jednolitego dokumentu rządowego, w którym Rada Ministrów określiłaby swoje cele w związku z koniecznością przeciwdziałania dyskryminacji.
Zdaniem organizacji pozarządowych obecne działania rządu w tej kwestii są przypadkowe i niespójne, w wyniku czego najbardziej palące problemy związane z dyskryminacją kobiet wciąż pozostają nierozwiązane.


W konferencji wezmą udział:
Aleksandra Solik i Magdalena Pocheć – Koalicja KARAT, Grzegorz Gruchlik wiceprezes ZG Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krzysztof Śmiszek – prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Wiktor Dynarski – wiceprezes Fundacji Trans-Fuzja, Anna Czerwińska – wiceprezeska Fundacji Feminoteka.

Najważniejsze uwagi krytyczne do informacji rządu, zostaną zaprezentowane podczas konferencji prasowej.


Konferencja prasowa odbędzie się 15 września (czwartek) 2011 r. o godzinie 11.30, w Centrum Prasowym Foksal przy ul. Foksal 3/5

Więcej informacji: Magdalena Pocheć, tel. 608 330 358,Partnerzy i sponsorzy