Menu

Apel do Komisji Europejskiej ws. naruszania przez Polskę zasady praworządności

Międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka zaapelowały do Komisji Europejskiej o podjęcie konkretnych kroków w związku z naruszeniem przez Polskę zasady praworządności. Do apelu dołączyły się też polskie organizacje, w tym PTPA.

Inicjatorami listu otwartego są: Amnesty International, Human Rights Watch, Open Society European Policy Institute, FIDH i Reporters without Borders. Do apelu dołączyło ponad 20 organizacji z Polski, w tym PTPA, które jest orgaizacją członkowską FIDH. List jest apelem o do KE o przejście do trzeciego etapu procedury kontroli praworządności, czyli uruchomienie mechanizmów przewidzianych w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

List dostępny jest pod adresem:

https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/poland/eu-polish-government-undermines-rule-of-law

Partnerzy i sponsorzy