Menu

Wystąpienie Koalicji na Rzecz Równych Szans do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego odniosło się w imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans do odpowiedzi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na apel Koalicji ws. wprowadzenia do programu szkoleń sędziów i prokuratorów problematyki równego traktowania i niedyskryminacji.

W odpowiedzi na apel z 26 marca br. przedstawiciele KSSiP wskazali, że sędziowie oraz prokuratorzy uczestniczą w licznych szkoleniach dot. praw człowieka. Pozytywnie odnosząc się do coraz większego zakresu szkoleń z tej tematyki, Koalicja podkreśliła ponownie, iż nadal w programach kształcenia brakuje szkoleń podnoszących świadomość na temat zjawiska dyskryminacji.

Odpowiedź Koalicji.   

Partnerzy i sponsorzy