Menu

Czy równość jest tylko lewicowa?

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Krytyka Polityczna w Warszawie zapraszają na debatę "Czy równość jest tylko lewicowa?”, która odbędzie się w środę 23 kwietnia o godz. 19 w siedzibie Krytyki Politycznej przy ul. Foksal 16 (II piętro).

Wokół tego pytania będzie toczyła się debata o równości jako problemie stale obecnym w dyskursie politycznym. Debata będzie próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy równość rozumiana jest tak samo przez różne środowiska polityczne, czy też nie jest możliwe stworzenie jej wspólnej definicji.

Uczestniczki i uczestnicy debaty:
- Wanda Nowicka, Wicemarszałkini Sejmu RP,
- dr Monika Ksieniewicz, Przedstawicielka Pełnomoniczki Rządu ds. Równego Traktowania,
- Agnieszka Ziolkowska, Krytyka Polityczna,
- Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny "Liberte!".

Moderacja spotkania:
Marta Konarzewska

Debata odbywa się w ramach projektu „Układ równań. Cykl debat o równości” realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Kolejne wydarzenia z cyklu "Układ równań":

28 V - Kultura i równość

25 VI - Feministyczna krytyka prawa

Partnerzy i sponsorzy