Menu

PTPA INTERWENIOWAŁO W MAZOWIECKIM KURATORIUM OŚWIATY

PTPA interweniowało w Mazowieckim Kuratorium Oświaty w sprawie nierównego traktowania uczniów niebędących obywatelami polskimi przy internetowej rejestracji do gimnazjów w m.st. Warszawie.

Uczniowie będący cudzoziemcami nie mogli odzyskać przez Internet haseł do kont zakładanych w internetowym systemie rejestracji, ponieważ nie posiadali numeru PESEL. Wprowadzenie niejednolitych warunków korzystania z tego systemu różnicowało ze względu na narodowość sytuację faktyczną uczniów w sposób powodujący szczególnie niekorzystną sytuację dla tych spośród nich, którzy nie posiadali obywatelstwa polskiego. W odpowiedzi na nasze pismo, Kuratorium zapewniło, że doświadczenia z przeprowadzonego pilotażu pozwolą uniknąć podobnych błędów w przyszłości oraz że Stołeczne Biuro Edukacji dołoży wszelkich starań, aby przyszłoroczny system rekrutacji do gimnazjów zapewniał równe traktowanie wszystkich użytkowników.   

Partnerzy i sponsorzy