Menu

PTPA na spotkaniu z Wysoką Komisarz ONZ ds Praw Człowieka

14 października 2013 r. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odbyło się spotkanie polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka z Navi Pillay - Wysoką Komisarz ONZ ds praw Człowieka.

Podczas spotkania z Komisarz poruszono wiele problemów dotyczących niedostatecznej ochrony praw człowieka w Polsce m.in. omawiano ochronę kobiet i dziewcząt przed przemocą, ochronę prywatności i danych osobowych, sytuację migrantów oraz więźniów. Krzysztof Śmiszek - przewodniczący PTPA naświetlił sytuację ochrony prawnej przed dyskryminacją w Polsce i zwrócił uwagę m.in. na braki w tzw. ustawie antydyskryminacyjnej.

Partnerzy i sponsorzy