Menu

Pismo do Koalicji Równych Szans od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W swoim piśmie, prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowała odniosła się do apelu Koalicji o zwiększenie wysiłków na rzecz zwalczania mowy nienawiści.

treść pisma

Partnerzy i sponsorzy