Menu

Koalicja na Rzecz Równych Szans apeluje ws. szkoleń sędziów i prokuratorów

Koalicja na Rzecz Równych Szans wystąpiła do przedstawicieli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Krajowej Rady Prokuratury z apelem o uwzględnienie w programach szkoleń sędziów, prokuratorów oraz aplikantów problematyki równego traktowania i niedyskryminacji.

Treść pism:

1. Wystąpienie do KSSiP.

2. Wystąpienie do KRS.

3. Wystąpienie do KRP. 

Partnerzy i sponsorzy