Menu

Członkini PTPA doktorem nauk prawnych!

Sylwia Spurek, członkini PTPA w dniu 4 czerwca 2012 r. obroniła rozprawę doktorską w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW. Rozprawę pt "Izolacja sprawców w sprawach o przemoc w rodzinie" napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Eleonory Zielińskiej. Gratulujemy!

Sylwia Spurek – dr nauk prawnych, legislatorka. W latach 2002-2005 prawniczka w Sekretariacie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W 2004 r. ukończyła aplikację legislacyjną. Wykładowczyni na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiach podyplomowych Gender Mainstreamingu przy Polskiej Akademii Nauk. Certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP). Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie, a także kwestii równego traktowania i dyskryminacji. Specjalizuje się również w prawie organizacji pozarządowych, a także kwestiach działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz dostępu do informacji publicznej. Obecnie radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym KPRM.

Partnerzy i sponsorzy